Julkonsert

På grund av hur situationen ser ut så blir det inte någon julkonsert i 2020. Som kompensation för detta så får ni här några utvalda sånger från vår julkonsert 2016.

Betlehems stjärna
Ave Maria
Jul, jul, strålande jul.
Nu tändas tusen juleljus
Denna är tyvärr ofullständig eftersom minneskortet blev fullt.
När juldagsmorgon glimmar