Program för hösten 2021

14 november 18.00: Barockkonsert med Johan Westre på piano, Nina Granath på Cello och Göran Önneby på flöjt och naturligtvis hela kören.